10
paź

ARP Games – System edukacyjny rozwoju gier wideo w Polsce


Informacje

Firma: ARP Games
Prowadzący: Remigiusz Kopoczek
Data: 27-28.10.2018
Miejsce: The Communication University of China (CUC)

Głównym celem ARP Games jest wspieranie rozwoju przemysłu gier w Polsce. Nasze wsparcie opiera się na pomocy zarówno finansowej jak i organizacyjnej, jak również rozwijaniu kompetencji zawodowych przyszłych i obecnych projektantów gier. Główną ideą akceleracji jest wspieranie młodych zespołów projektowych nie mających dostępu do odpowiednich źródeł finansowania, organizacji czy też zasobów ludzkich. Efektem tego programu będzie stworzenie nowych firm, wyposażonych we wszystkie niezbędne narzędzia, pomoc finansową oraz, co najważniejsze, wsparcie mentorów. W zależności od potrzeb zespołów wsparcie może obejmować jeszcze pomoc w wypromowaniu i pozyskaniu dalszego finansowania projektu.

System Edukacyjny Rozwoju Gier Wideo w Polsce

Wykład skupi się na metodach i systemie edukacyjnym dla studentów, których celem jest nabycie kompetencji niezbędnych do wejścia w przemysł rozwoju gier komputerowych. Omówimy tematy związane z metodami przyjęcia na studia różnych specjalizacji i na programach edukacyjnych ogólnie. W wykładzie zawrzemy informacje o dodatkowych i opcjonalnych zajęciach, wydarzeniach i innych aktywnościach towarzyszących, dostępnych dla studentów podczas kursu, a także na zasadach współpracy z rodzimymi i zagranicznymi firmami.

 

Gry_02_ARP_Kopoczek Remigiusz

Remigiusz Kopoczek

Remigiusz Kopoczek

Dr Remigiusz Kopoczek jest prezesem zarządu spółki ARP Games (Akceleratora Gier Wideo). Adiunkt w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na Uniwersytecie Śląskim. Współtwórca pierwszego w Polsce kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej (studiów pierwszego i drugiego stopnia). Laureat Nagrody Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za rozwój innowacyjnego, praktycznego kierunku artystycznego „projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”.